Dalsgaard Vildt Opdræt

Ællinger grånder. Vildænder. Rugeæg. Salg af ællinger vildællinger salg køb   Andeæg. Salg af udsætningsklare ællinger.

Udsætningsklare ællinger samt daggamle ællinger fra stærk velflyvende stamme ....

                                                                                                                                                                                                                                                      Dalsgaard Vildtopdræt er et seriøst opdræt nær Præstø.

Hvor vi producere vildællinger til udsætning i søer moser og lignende. Vores æg kommer fra vores egne moderdyr som er en stærk fremavlet stamme. Dette sikre en god og sund kvalitet af vores ællinger til videresalg, jagtkonsortier, private , samt profesionelle jagtvæsner.

Kontakt os hvis du har yderlige spørgsmål vi er altid villige til at svare på spørgsmål. 

HUSK vi levere over hele landet.             Tlf. 22 55 48 32   dalsgaardvildtopdrat@gmail.com 

Ællinger. Grånder .salg af ællinger. Dag gl ællinger  .  Udsætningsklare ællinger .  Vildællinger . Vildællinger.

Ruge æg

Dag gl ællinger

Dag gl. ællinger

Udsætningsklare ællinger

Udsætningsklare ællinger